Dárek k objednávce nad 4 000 Kč

Doprava zdarma při objednávce nad 1 500 Kč

Svářeči starejte se o svou ochranu!

Svářeči starejte se o svou ochranu!

Vzduch přijímaný svářečem má složení, které muže jeho zdraví poškodit. Za procesu vznikají zplodiny, dým a ty mohou způsobit podráždění dýchacích cest, očí, kůže avšak i závažnější zdravotní komplikace. +-11 gramů částic svářeč nadýchá za 1 rok.A to i při splnění hygienického limitu 5mg/m3 částic ze svařování ve vzduchu.Ty plíce nejsou schopny dostat ven a v organismu svářeče zůstanou.

Při svařování se kvůli vysokým teplotám uvolňují aerosoly a toxické zplodiny do okolí. 

Vzduch přijímaný svářečem má složení, které muže jeho zdraví poškodit. Za procesu vznikají zplodiny, dým a ty mohou způsobit podráždění dýchacích cest, očí, kůže avšak i závažnější zdravotní komplikace. +-11 gramů částic svářeč nadýchá za 1 rok.A to i při splnění hygienického limitu 5mg/m3 částic ze svařování ve vzduchu.Ty plíce nejsou schopny dostat ven a v organismu svářeče zůstanou.

Nejlepším vylepšením na ochranu zdraví je centrální odsávání pracoviště nebo používání přenosných odsávacích jednotek s chemickou i mechanickou filtrací. Pokud to není možno, je jednou z možností použít přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly nebo osobní filtraci. Pokud je pracoviště odsáváno, nebo pracovníci nosí svařovací kukly s filtrací, hrozí jenom minimální zdravotní rizika.

Informace o zdravotním riziku, vám kdykoliv poskytnou hygienické stanice jednotlivých krajů našeho státu.

ochrana svářeče při práci

ODPOVĚDNOST má zaměstnavatel. Podle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce, může hrozit zaměstnavateli pokuta až do výše 2mil.Kč, pokud se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce v různých oblastech, např.:

  • neposkytne bezplatně OOPP...
  • nesplní povinnost udržovat OOPP v provozuschopném stavu...
  • nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů...
  • nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce...
  • nezajistí opatření potřebných k prevenci rizik...
Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování